Bosanemoon - Anemone nemorosa -- (Ranonkelfamilie - Ranunculaceae)
Drachtplant, bijenplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: maart-mei
Bloem: bloem wit, vaak roodachtig tot paarsrood verkleurend; bloeiwijze alleenstaand; bloemdek bladen 6-8
Blad: drie gesteelde stengelbladen zijn tot bijna aan de voet gedeeld in drie of vijf langwerpig tot - eironde bladslippen met grof gezaagde bladranden
Vrucht: een dopvrucht
Overige: met broze wortelstokken
Hoogte: 0,1-0,2 m
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge matig voedselrijke tot iets voedselarme, humusrijke, lemige tot kleiige bodems en leemhoudend zand; vaak oude gerijpte en relatief weinig gestoorde bodems; in loofbossen, hakhoutbosjes, houtwallen en singels; in wegbermen, op greppel- en slootkantjes en grazige plekken is het vaak een overblijfsel van voormalige houtwallen of singels; ook als stinzenplant; beschaduwd-zonnig.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen, van nature in Zuid-Limburg en de hogere zandgronden; elders vaak als stinzenplant.
Toepassing: parken, begraafplaatsen, tuinen. de soort groeit vrij langzaam, aangeplant met vingerhelmbloem ontstaat er vrij snel een opvallend beeld.
Beheer: in bossen en beplantingen bosbeheer; in bermen en grasland 1 x per jaar in het nazomer of in het vroege najaar maaien.
Wilde solitaire bijen
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Vosje A. fulva  
  Rosse metstelbij Osmia bicornis  
Dracht: licht geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.

Plant en bloeiwijze (Bron plaat rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885) ---
 
Plant en bloeiwijze
 
Fragment vegetatie
 
Fragment vegetatie
 
Essenhakhoutbosje
 
Een eikenbosje dat om de paar jaar onder water staat
 
Toepassing in het Thijssepark in Amstelveen --
 
Fragment met speenkruid
 
Toepassing in het Thijssepark in Amstelveen
 
Toepassing in het Holypark in Vlaardingen
 
Een fragment met vingerhelmbloem
 
Een berm in Haren (Gr.): een relict van weleer
 
Een greppelkantje in de Gelderse Vallei
 
Honingbij met wit stuifmeel -
 
Honingbij
 
Vosje (Andrena fulva)