Grote engelwortel - Angelica archangelica
Schermbloemenfamilie - Apiaceae
Drachtplant, hommelplant, bijenplant, vlinderplant
Een twee-/driejarige plant
Bloeiperiode: juni-juli.
Bloem: bloem groenigwit; bloeiwijze een scherm
Blad: groot, driehoekig of ruitvormig, twee- tot drievoudig geveerd bladslippen grof getand. De bovenste bladeren vervormd tot een grote, opgeblazen scheden. Bladsteel buisvormig
Vrucht: een splitvrucht
Hoogte: 1,0-2,5 m
Opmerking: plant wordt meer dan 1 m breed
 
Milieu en groeiplaats: natte tot zeer vochtige en zeer voedselrijke bodems; het meest tussen basaltglooiingen en aanspoelingsgordels van rivieren, kanalen, overslaghavens en meren, op kribben en langs ooibossen; zonnig- licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: oorspronkelijk uit Noord- en Oost-Europa in de jaren dertig voor het eerst in Nederland waargenomen; komt thans veel in het rivierengebied en IJsselmeerpolders voor; zich verder over het land uitbreidend. De plant heeft vooral langs rivieroevers invasieve neigingen. Langs de Ems in Duitsland komt deze plant talrijk voor en is op veel plaatsen dominant aanwezig. Als grote engelwortel als tuinplant ver van rivieren en kanalen af licht zal deze plant zich veel minder snel verspreiden.
Fauna: hommels, vlinders, honingbijen.
Toepassing: wordt vooral in oude kruidentuinen aangeplant.
Beheer: actief beheer is niet nodig.

Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena), maskerbijen (Hylaeus).

Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen (Bron: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885)---
 
Platen (Bron: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen) --
 
Plant
 
Bloeiwijze
 
Spui Oud beijerland
 
Een vegetatie langs het Spui bij Oud-Beijerland; in het midden met gewone berenklauw
 
Fragment
 
Een kanaaloever in Vlaanderen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen en een hommel
 
Aardhommel
 
Aardhommel
 
Een hommel
 
Een zandbij (vr.) Andrena nitida
 
Een zandbij (vr.) Andrena nitida
 
Een zandbij (vr.) Andrena nitida
 
Een zandbij (vr.) Andrena nitida
 
Een zandbij (m) Andrena
 
Een maskerbij