Grote zandkool - Diplotaxis tenuifolia
Kruisbloemen familie - Brassicaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende plant
Bloeiperiode: juni-oktober
Bloem: geel, bloeiwijze een tros
Blad: bladen veerspletig tot veerdelig
Vrucht: hauwen lijnvormig en 2 tot 6 cm lang;
Overige: plant en blad iets grijsgroen
Hoogte: 0,3-0,7 m
bij niet al te strenge winters gedraagt deze plant zich als een halfheester.
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge, matig voedselrijke en veelal kalkhoudende bodems; op allerlei open en gestoorde plaatsen; op haven-, industrie- en spoorwegterreinen, langs wegen, op open taluds van spoordijken en steenglooiingen, tussen plaveisel, bij parkeerplaatsen, tegen muren, straatmeubilair, op vluchtheuvels, tegen hekwerken en in stadsplantsoenen; zon.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in het duin- en rivierengebied en aangrenzende streken en steden; veel in de Randstad.
Toepassing: kan in pioniervegetaties worden meegezaaid. De bladeren bevatten veel vitamine C en ijzer. Ze worden ook gebruikt in salades of gekookt als groente.
Beheer: grote zandkool is in hoofdzaak een pionierplant, zolang de bodem open blijft houd deze soort stand, maar hij komt ook voor in open graslanden. Als de zode te veel sluit zal er geen nieuwe kieming optreden. De vegetaties waarin grote zandkool voorkomt kunnen zich bij een goed maaibeheer ( 1 maal in september-oktober) ontwikkelen tot bloemrijke graslandvegetaties.
Wilde solitaire bijen: groefbijen (Lasioglossum), zandbijen (Andrena).
Dracht: nectar en geelachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht code 3 (indien talrijk en bijenvolken in de buurt code 5; was onder meer het geval langs de Nieuwe Waterweg Zie foto.
 
 
 
 
 
 
 
 
Meeldraden en stamper. De kroonbladen zijn verwijderd
 
Plant en bloeiwijze
 
Bloem
 
 
Dijk Nieuwe Waterweg met onder meer rozetten en uitgebloeide bloeiwijze van middelste teunisbloem --
 
Fragment vegetatie
 
Egmont aan Zee
 
Fietspad Amsterdam-Noord: grote zandkool is hier het gevolg van storing
 
Oprit viaduct Monster: het taluds is hier nog helemaal open
 
Afrastering Pernis
 
Grote zandkool - Deze plant staat op enkele plekken in te tuin en is tijdens de hele bloeiperiode druk door honingbijen bezocht.
 
Honingbijen met stuifmeel
 
Kleur stuifmeel
Honingbijen verzamelen stuifmeel en vermengen dat met wat nectar. Hierdoor verandert de kleur van het stuifmeel. Dat gebeurt ook vaak bij andere planten. Bij Diplotaxis verandert de kleur vaal van geel naar oranje(achtig)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knollenwitje
 
Bruin blauwtje