Wilde kievitsbloem - Fritillaria meleagris --- (Leliefamilie - Liliaceae)
Platen wilde kievitsbloem Wilde kievitsbloem Graslandvegetatie
Rosse metselbij Andrena fulva hommels
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Wilde kievitsbloem is een bolgewas die in de periode van april - mei bloeit.
Kenmerken: bloem wit tot paars, bloeiwijze alleenstaand; bloem knikkend, maar zaaddoos rechtopstaand; blad grijsachtig groen, lijn- en gootvormig; 0,15-0,5 m hoog. Zie verder bij familie.
Milieu: natte tot vochtige, matig voedselrijke kleiige en venige bodems, veel minder op zandige bodems; al dan niet onder invloed van kwelwater (binnenduinrand) of overstroming (uiterwaarden Overijsselse Vecht); in graslanden (Noordwest Overijssel en veenweidegebied van Zuid-Holland), en natte bermen (bij Zwolle); voor 1990 ook in spoorbermen tussen Woeren en Gouda en bij Zwolle; zon licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: zeldzaam in Noordwest Overijssel; kan op natte bodems talrijk voorkomen.
Toepassing: tuinen, natuurtuinen, zelden in openbaar groen. Een wettelijk beschermde soort. In tuinen met een hoge grondwaterstand in de winter kan de soort zicht zeer goed ontwikkelen. Kan zich op minder natte bodems lang handhaven, maar verdwijnt op den duur.
Beheer: maaien na de zaadrijping eind juni; natte graslanden al dan niet met orchideeën in augustus; bij vroeg maaien vaak met nabeweiding.
Wilde solitaire bijen: zandbijen (onder meer Andrena bicolor en Andrena fulva), metselbijen (Osmia bicolor). Meer info: www.zoekkaartwildebijen.nl
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1 (3 in de omgeving van een bijenstal).
 
Wilde kievitsbloem - Fritillaria meleagris- (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm ) Terug
 
Wilde kievitsbloem - Fritillaria meleagris - (Bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora Terug
 
Wilde kievitsbloem - Fritillaria meleagris Terug
 
Graslandvegetatie Terug
 
Wilde kievitsbloem in een natte berm bij Zwolle dicht bij de Overijsselse Vecht (1995) Terug
 
Detail bermvegetatie Terug
 
Het Holypark in Vlaardingen ligt midden in een woonwijk (2002) Terug
 
Wilde kievitsbloem -- In deze tuin zijn in 1993 10 bollen van kievitsbloem geplant in 2011 waren tot meer dan 100 planten uitgegroeid Terug
 
Rosse metselbij (Osmia bicolor) Terug
 
Aardhommel Terug
 
Vosje - Andrena fulva Terug