Wilde kievitsbloem - Fritillaria meleagris
Leliefamilie - Liliaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een bolgewas
Bloeiperiode: april - mei
Bloem: wit tot paars, bloeiwijze alleenstaand; bloem knikkend,
Blad: lijn- en gootvormig;
Vrucht: zaaddoos rechtopstaand
Hoogte: 0,15-0,5 m
 
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte tot vochtige, matig voedselrijke kleiige en venige bodems, veel minder op zandige bodems; al dan niet onder invloed van kwelwater (binnenduinrand) of overstroming (uiterwaarden Overijsselse Vecht); in graslanden (Noordwest Overijssel en veenweidegebied van Zuid-Holland), en natte bermen (bij Zwolle); voor 1990 ook in spoorbermen tussen Woerden en Gouda en bij Zwolle; zon - licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: zeldzaam in Noordwest Overijssel; kan op natte bodems talrijk voorkomen.
Toepassing: tuinen, natuurtuinen, zelden in openbaar groen. Een wettelijk beschermde soort. In tuinen met een hoge grondwaterstand in de winter kan de soort zicht zeer goed ontwikkelen. Kan zich op minder natte bodems lang handhaven, maar verdwijnt op den duur.
Beheer: maaien na de zaadrijping eind juni; natte graslanden al dan niet met orchideeën in augustus; bij vroeg maaien vaak met nabeweiding.
Wilde solitaire bijen:
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Vosje Andrena fulva  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1 (3 in de omgeving van een bijenstal).
 
Wilde kievitsbloem - Fritillaria meleagris- (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm )
 
Wilde kievitsbloem - Fritillaria meleagris - (Bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora
 
Wilde kievitsbloem - Fritillaria meleagris
 
Graslandvegetatie
 
Wilde kievitsbloem in een natte berm bij Zwolle dicht bij de Overijsselse Vecht (1995) Terug
 
Detail bermvegetatie
 
Het Holypark in Vlaardingen ligt midden in een woonwijk (2002)
 
Wilde kievitsbloem -- In deze tuin zijn in 1993 10 bollen van kievitsbloem geplant in 2011 waren tot meer dan 100 planten uitgegroeid
 
Rosse metselbij (Osmia bicolor)
 
Aardhommel
 
Vosje - Andrena fulva