Een grasveldje te Wissel (gemeente Epe) Terug
Op dit graslandje midden in een niet te grootschalig landbouwgebied op ca. 1 km van bos en hei zijn in 2014 pluimvoetbijen en roetbijen talrijk waargenomen. Ook andere wilde bijen werden gezien zoals zandbijen en groefbijen. Daarnaast ook vlinders en hommels. Dit op ca 70 meter afstand van twee bijenvolken die ook vrij intensief (code 4) foerageerden op dit grasveldje. Hier gaan honingbijen, wilde bijen en vlinders heel goed samen.
 
Een fragment  
 
Pluimvoetbij  
 
Pluimvoetbij  
 
Kleine roetbij  
 
Kleine vos  
 
Kleine vos  
 
Zandoogje  
 
Koolwitje