Veelbloemige salomonszegel - Polygonatum multiflorum
Asparagaceae- Aspergefamilie; voorheen Leliefamilie - Liliaceae
Hommelplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei - juni
Bloem: wit, met groene lobben; bloeiwijze. okselstandig in twee- tot vijfbloemige trosjes of bovenste bloemen alleenstaand
Blad: groen tot blauwgroen en in twee staan rijen geplaatst; eirond tot langwerpig en schuin omhoog staand
Vrucht: bessen blauwzwart
Overige: stengel glad en overhangend; met dikke, vertakte wortelstok
Hoogte: 0,3-0,9 m
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, schrale tot matig voedselrijke, zandige en lemige, humushoudende, zwak zure tot neutrale bodems; in loofbossen, houtwallen, hakhout, op greppelkanten, wegbermen langs bosranden, en oude landschappelijke beplantingen, taluds van holle wegen en in andere beschaduwde, lintvormige landschapselementen; min of meer beschaduwd. De plant is, als relict van oude landschappelijke houtige begroeiingen, geregeld in bermen en op taluds aan te treffen
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen op de zand- en leemgronden in het binnenland, zeldzaam in het Hollands duingebied.
Toepassing: tuinen. Plant zeer giftig.
Beheer: bosbeheer, landschapsbeheer, in principe zoveel mogelijk met rust laten; verruiging voorkomen; grazige vegetaties met deze plant niet voor eind september maaien.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1. In de tuin wordt de plant jaarlijks door enkele honingbijen bezocht, maar een drachtplant is het nauwelijks te noemen. Hommels bezoeken in kleine aantallen deze plant dagelijks.
 
Platen veelbloemige salomonszegel - Polygonatum multiflorum - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
 
 
 
Bloeiwijze
 
Bloemen
 
Bloemen
 
Bessen
 
Wortelstok (X plekken van afgebroken wortelstokken)
 
Soms groeien de planten met twee kleuren door elkaar
 
Een bosrand
 
Een greppelkant in de Gelderse Vallei; hier al relict van een houtsingel
 
Veelbloemige salomonszegel in een tuin; de plant is in 25 jaar tijd uitgegroeid van enkele stengels tot een oppertvlakte van 2mē; de planten zijn hier 0,9m hoog
 
Een aardhommel