Japanse duizendknoop - Fallopia japonica-
Duizendknoopfamilie - Polygonaceae
Drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: augustus- september
Bloem: wit, bloeiwijze okselstandig en aar- tot pluimvormig; met gevleugelde bloemdekslippen omgeven de twee andere.
Blad: bladvoet recht afgeknot tot breed wigvormig, aan onderzijde kaal
Vrucht: een eenzadige dopvrucht
Overige: stengels dik en hol, wortelstokken dik en lang tot meer dan 5 m diep
Hoogte: 1,0-3,0 m
Opmerking: Japanse duizendknoop - Fallopia japonica (Synoniemen: Polygonum cuspidatum, Reinoutria japonica)
 
Milieu en groeiplaats: min of meer vochtige, (zeer) voedselrijke zandige, lemige en zavelige bodems; langs rivieroevers en kanalen, weg- en spoorbermen, langs bosranden, in parken en tuinen, op landgoederen en braakliggende terreinen als zandafgravingen en industrieterreinen; zon-tb.
Herkomst en verspreiding in Nederland: Japan; verwilderd en vrij algemeen.
Toepassing: tuinen, parken; kan buiten tuinen beter niet worden aangeplant; als een plant eenmaal is goed is aangeslagen is hij moeilijk te verwijderen; het risico van ongewenste verspreiding is steeds aanwezig en leidt vaak tot absolute dominantie van deze plant zelfs langs plattelandswegen. Zeer invasieve soort! buiten tuinen niet aanplanten; wortelstokken altijd afvoeren via vuilnis ophaaldienst.
Beheer: een uiterst concurrentiekrachtige plant die zich zonder beheer minstens 70 en meer jaar kan handhaven. Is vrijwel ongevoelig voor extensief maaien; een ecologisch verantwoorde beheermethode om de soort terug te dringen is onbekend; verdere verspreiding voorkomen.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 - dicht bij een bijenstal 5: een goede drachtplant die niet moet worden aangeplant en beter fel kan worden bestreden.

Japanse duizendknoop op een spoordijk bij Deventer (1996) ---
 
Japanse duizendknoop op een spoordijk bij Deventer (1996)
 
Japanse duizendknoop aan de rand van een weiland/akker (Binnenveld bij Wageningen)
 
Een fragment van een plant
 
Bloeiwijze japanse duizendknoop
 
Honingbijen--
 
Honingbijen-
 
Honingbij