Boon - Phaseolus vulgaris-- ---(Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae)
Bloem en bloeiwijze Blad
Honingbijen Homels
Boon - Phaseolus vulgaris
Hommelplant, drachtplant.
Het overgrote deel van de bonen behoren tot de soort Phaseolus vulgaris, maar binnen deze soort is er een grote verscheidenheid aan variëteiten, onder meer: snijbonen, spekbonen, sperziebonen, bruine bonen en witte bonen. in vele vormen als groente in cultuur. De foto's hebben betrekking op snijboon.
Eenjarig; bloeiperiode: juni-juli
Kenmerken: bloem wit, witachtig, bloeiwijze een armbloemige tros; blad bestaat uit drie deelblaadjes (drietallig); vrucht een gladde peul; stengel kort rechtopstaand tot liggend of stengels lang en links windend. 0,6- 0,8 (sperziebomen) tot 3,0m snijbonen. bij de wilde vorm is de stengel windend.
Milieu: vochtige, voedselrijke bodems; zon.
Herkomst soort: oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.
Fauna: vooral een hommelplant; verder ook honingbijen en wilde bijen.
Toepassing: moestuinen.
Beheer: steeds opnieuw zaaien, geen organische bemesting, met uitzondering van compost, gevoelig voor kaligebrek
Wilde solitaire bijen: lathyrusbij (Chalicodoma ericetorum; waarneming Wissel gemeente Epe)
Meer info: www.zoekkaartwildebijen.nl
Dracht: nectar (en stuifmeel ?). Indicatie voor dracht: code Hb1 (bij een bijenvolk hb3). Zowel honingbijen als kleine hommels breken in via de voet van de bloem.
 
Bloem en bloeiwijze Terug
 
Bloem en bloeiwijze Terug
 
Blad Terug
 
Vruchten Terug
 
Een teelt in een moestuin Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Hommel (het stuifmeel is afkomstig van pompoen) Terug
 
Aardhommel (de lichtgele kleur en de stuifmeelkorrels zijn afkomstig van bloemen van het aangrenzende bed pompoenen) Terug
 
Aardhommel Terug
 
Hommel Terug