Zoete kers - Prunus avium -- (Rozenfamilie - Rosaceae)
Platen zoete kers Bloeiwijze Kersen
Een bosrand Een bosrand Zoete kers in houtsingels
Lage Fronten PWA park Veenendaal honingbijen
 
--
Zoete kers - Prunus avium
Bijenplant, Hommelplant, drachtplant.
Zoete kers is een boom die in de periode van april - mei bloeit.
Kenmerken - bloem: wit, bloeiwijze bloemen langgesteeld en twee of drie bijeen; vrucht: steenvrucht een kers; bladen: langwerpig tot ovaal, gezaagd, in jonge fase vaak bruin/roodachtig, de top van het blad meestal met klieren; nectarklieren op de overgang van het blad en de bladsteel (extraflorale nectariën); hout: schors grijsachtig en met overdwarse lenticelen, bij oudere bomen afschilverend, de jonge schors daaronder glanzend en roodachtig, ; tot ca. 20 m hoog.
Milieu: vochtige, schrale tot matig voedselrijke, humeuze, zwak zure tot neutrale bodems bodems; in bossen, optimaal bloeiend in bosranden; houtwallen, singels, langs hogere beekoevers, op wallen van forten, in spoorwegbermen en op spoorwegtaluds; zon. Is gevoelig voor natte bodems. Een karakteristieke soort van eiken-haagbeukenbossen.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in de zuidelijke helft van het land, maar voornamelijk in Twente en Zuid-Limburg verder verspreid voorkomend op de pleistocene zandgronden.
Toepassing: allerlei opgaande landschappelijke beplantingen: bosplantsoen, singels, parken, parkeerplaatsen, en recreatie terreinen, openbaar groen. Als cultivar gebruikt in de fruitteelt. Verder ook in tuinen.
Beheer: Boom in principe met rust laten. Verdraagt geen zware bemesting en hoge waterstanden (kans op gommen)
Wilde solitaire bijen: zandbijen (onder meer Andrena barbilabris, A. flavipes, A. fulva, A. haemorrhoa, A. nitida, A. tibialis), Rosse metselbij Osmia fulva.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5 (rwn 4 , rwp 4). (extraflorale nectariën kunnen in juni-juli veel nectar afscheiden)
 
Platen zoete kers (Links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora (1901-1905; Rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885) Terug
 
Bloeiwijze Terug
 
Bloeiwijze - Terug
 
Bloeiwijze Terug
 
Blad: jonge bladeren zijn samengevouwen en vaak bruin in het midden gedeelte Terug
 
Kersen Terug
 
Een bosrand Terug
 
Een bosrand Terug
 
Een omgewaaide, maar nog bloeiende boom aan een bosrand Terug
 
Lage Fronten in Maastricht Terug
 
Zoete kers in houtsingels bij Winterswijk Terug

   
Een kersenboomgaard bij Bunnik Terug
 
Kethel/Schiedam Terug
 
PWA park Veenendaal Terug
 
PWA park Veenendaal Terug
 
PWApark Veenendaal (op de achtergrond Noorse Esdoorn) Terug
 
Parkeerplaats Kasteel Arcen Terug
 
Honingbij - Terug
 
Honingbij Terug