Wilde reseda - Reseda lutea
Resedafamilie - Resedaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei - september
Bloem: geel, bloeiwijze eenaarvormige tros
Blad: in slippen verdeeld of min of meer veervormig ingesneden
Vrucht: een langwerpig, opstaande doosvrucht.
Overige: plant meestal tamelijk sterk vertakt
Hoogte: 0,3-0,7 m
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: droge tot vochthoudende, open, veelal kalkhoudende, matig voedselrijke zandige tot zavelige bodems; op spoorweg-, haven- en fabrieksterreinen, langs wegbermen en dijken, op braak­liggende terreinen, in de duinen, zandafgravingen en krijtgroeven, tussen het plaveisel, tegen muren en straatmeubilair, op parkeerplaatsen, opslagplaatsen en halfverhardingen; zon, verdraagt enige schaduw
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in het duingebied, de Randstad, het rivierengebied, en industriegebieden in het oosten en het zuiden van het land. In een groot gedeelte van het land in hoofdzaak een spoorwegplant.
Toepassing: tuinen; tegel en geveltuinen; steen- en rotstuinen.
Beheer: Het is een relatief kortlevende overblijvende plant, die zich in ruige vegetaties nog enige jaren weet te handhaven. Voor blijvende aanwezigheid zijn opengronden noodzakelijk.
Wilde solitaire bijen:
Maskerbijen - Hylaeus
  Reseda maskerbij H. signatus Is afhankelijk van reseda.
  Duinmaskerbij H. annularis  
  Gewone maskerbij H. communis  
  Kortsprietmaskerbij H. breviconis  
  Poldermaskerbij H. confusus  
  Weidemaskerbij H. gibbus  
  Tuinmaskerbij H. hyalinatus  
Overige bijen
  Grasbij Andrena flavipes  
  Koolzwarte zandbij Andrena pilipes  
  Wimperflankzandbij Andrena dorsata  
  Kleine wolbij Anthidium punctata  
  Wormkruidbij Colletes daviesianus  
  Donkere zijdebij Colletes marginatus  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht Code 5.
 
Wilde reseda - Resaeda lutea: bloeiwijze
 
Wilde reseda: habitus plant
 
Wegberm door Kennemerduinen
 
Reseda langs de Waal (Millingerwaard)
 
Een spoorwegemplacement
 
Wilde reseda langs een dijk
 
Wilde reseda langs een kade
 
Wilde reseda langs het spoor
 
Industrieterein langs de Rijn in Arnhem
 
Industrieterrein langs de Rijn in Arnhem
 
Wilde reseda op dijk industriegebied (hoogovens)
 
Wilde reseda geworteld in schanskorven (Amersfoort)
 
Resedamaskerbij en aardhommel
 
Resedamaskerbij een seconde voor de parend