Wouw - Reseda luteola
Resedafamilie - Resedaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: geel; bloeiwijze aarvormig
Blad: blad ongedeeld lancet- of lijnvormig
Vrucht: een doosvrucht
Overige: vaak een niet of weinig vertakte plant
Hoogte: 0,5-1,5 m
 
 
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: droge tot vochthoudende, open, en veelal kalkhoudende, matig voedselrijke, zandige en zavelige bodems; voornamelijk bij steenfabrieken, op spoorwegemplacementen, langs spoorbermen, in kalk- en zandgroeven, braakliggende terreinen, soms in bermen en op dijken; zon.
Verspreiding in Nederland: rivierengebied en aangrenzende land­schappen, Zuid-Limburg.
Toepassing: tuinen; tegel en geveltuinen; steen- en rotstuinen. Kan ook in zaadmengsels worden uitgezaaid. Opmerking: in tuinen groeit wouw op vrijwel alle open gronden; als hij eenmaal zaad heeft gevormd, ontkiemt die steeds opnieuw als er open plekken zijn, is zeer gevoelig voor concurrentie.
Beheer: bodem openhouden, groeit het beste op plekken die door gebruik dun begroeid blijven zo als spoorwegemplacementen en steenfabrieken. Zowel bij steenfabrieken als op spoorwegemplacementen is wouw de laatste decennia sterk afgenomen. Veel steenfabrieken zijn niet meer in bedrijf, waardoor de bodem dichtgroeit veel gedeelte van spoorwegemplacementen hebben een andere functie gekregen (parkeerplaatsen) of zijn bebouwd.
Wilde solitaire bijen:
Hylaeus - Maskerbijen
  Resedamaskerbij H. signatus Is afhankelijk van reseda
  Gewone maskerbij H. communis  
  Kortsprietmaskerbij H. brevicornis  
  Poldermaskerbij H. confusus  
  Tuinmaskerbij H. hyalinatus  
  Weidemaskerbij H. gibbus  
  Zandbijen Andrena  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.

Platen Wouw - Reseda luteola - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora ; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Bloeiwijze wouw
 
Bloem wouw
 
Blad
 
Plant langs akkerrand
 
Wouw langs een landweg
 
Een dijkhelling
 
Een overhoek
 
Een spoorberm
 
Een wegberm
 
Toepassing in een voortuin - wouw staat al 25 jaar in deze tuin, maar bijna steeds op andere plekken.
 
 
Resedamaskerbij
 
Resedamaskerbij
 
Een zandbij -
 
Een zandbij
 
Aardhommel
 
Honingbijen