Hazenpootje - Trifolium arvense
Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een een eenjarige, soms een tweejarige plant
Bloeiperiode: junii-oktober
Bloem: wit tot roze; bloeiwijze grijswit behaarde hoofdjes
Blad: driedelig en behaard
Vrucht: een peul
Hoogte: 0,1-0,35
 
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge, kalkarme en meestal schrale zandige bodems; op open gronden en in min of meer open grazige vegetaties in bermen, grasvelden, heideterreinen en zandafgravingen; verder op aangevoerd zand, op spoorweg-, industrie- en haventerreinen en wegbermen; verder ook tussen allerlei soorten plaveisel en beschoeide taluds; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in de duinen en in de zandgrondgebieden in het binnenland.
Toepassing: wordt ook uitgezaaid in stadsbermen samen met bloemenimengels. Kan ook in kleine tuinen en tegel- en geveltuinen worden toegepast. Wordt ook voor droogboeketten gebruikt.
Beheer: de grond open houden, grazige vegetaties in september maaien, eventueel licht eggen bij te veel vergrassing.
Wilde solitaire bijen:
  Donkere zijdebij Colletes marginatus Zijn afhankelijk van vlinderbloemigen
  Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus  
Dracht: nectar. Indicatie voor dracht Code 3
 
Platen - (bron links:Flora Batava Jan Kops et al. ; rechts: Flora Danica, Georg Christian Oeder et al.)
 
Hazenpootje: bloeiwijze
 
Duinvegetatie met hazenpootje en o.m. schermhavikskruid en schapenzuring
 
Een stadsberm in Hilversum met een subtantieel gedeelte met hazenpootje
 
Een graslandje in Hilversum met een subtantieel gedeelte met hazenpootje
 
Een steenglooiing van de waddenzeedijk in Harlingen Haven
 
Een steenglooiing van de waddenzeedijk in Harlingen haven: fragment-
 
Een steenglooiing van de waddenzeedijk in Harlingen haven: een fragment bij de trap
 
Detail vegetatie
 
Hazenpootje met honingbij
 
Hazenpootje met een steenhommel
 
Hazenpootje met roodpotige groefbij.
 
Hazenpootje met roodpotige:achterlijf met haarbanden
 
Icarusblauwtje (mannetje)
 
Icarusblauwtje (mannetje)
 
Icarusblauwtje (vr)