Witte klaver - Trifolium repens
Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei-oktober
Bloem: bloem wit tot iets roze, na de bloei bruinachtig; bloeiwijze een hoofdje
Blad: n lang gesteeld en meestal 3-tallig
Vrucht: peul
Overige: kruipende stengels die op de knopen wortelen; blad soms bruinachtig
Hoogte/lengte: 0,05-0,35 m lang.
 
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: natte tot vochtige voedselrijke bodems; in grazige vegetaties grasvelden, gazons, bermen, betreden grazige plaatsen en grasvelden die onderhevig zijn aan een sterk wisselende waterstand; verdwijnt in hoog gras (lichtconcurrentie); zon.
Verspreiding in Nederland: algemeen.
Toepassing: Als groenbemester, wordt vaak meegezaaid in grasland en bermmengsels
Beheer: de soort wordt in stand gehouden door betreding en begrazing; bij hooiland beheer verdwijnt de plant geheel of gedeeltelijk omdat die zich in hoger gras moeilijk kan handhaven. In de praktijk komt witte klaver op allerlei plekken voor. Vooral de kleinere plekken met overgangen naar andere vegetatie en/of milieus zijn goed voor hommels, wilde solitaire bijen en veel andere bloembezoekende insecten.
Wilde solitaire bijen:
Dracht: nectar en bruinachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.
  Donkere zijdebij Colletes marginatus Zijn afhankelijk van vlinderbloemigen
  Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella
  Klaverdikpoot Melitta leporina
  Langhoornbij Eucera longicornis
  Blauwe metselbij Osmia caerulescens
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
  Zilverfluitje Megachile leachella  
  Gehoornde metselbij Osmia cornuta  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Halictus rubucundus Halictus rubucundus  
  Gewone sachembij Anthophora plumipes  
 
Plaat witte klaver - Trifolium repens - (bron: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Witte klaver
 
Een graslandvegetatie in Leeuwarden met witte en rode klaver
 
Een Fragment: rode en witte klaver komen vaak samen voor
 
Witte klaver op overgang naar natte bodem met egelboterbloem
 
Een steentalud met grote weegbree links
 
Een klaverveld op Rügen: goed voor tientallen bijenvolken (Duitsland)
 
Een bijenstal op Rügen
 
Een behangersbij (zilverfluitje)
 
Vuurvlindertje
 
Icarusblauwtje