Rode klaver - Trifolium pratense
Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant (drachtplant), vlinderplant.
Een tweejarige tot kortlevende (vaste) plant
Bloeiperiode: april-oktober
Bloem: rood, bloeiwijze een hoofdje
Blad: min of meer eivormig tot langwerpig; deelblaadje vaak met een V-vormige vlek; de onderste bladen lang en de bovenste zeer kort gesteeld
Vrucht: een peul
Plant: vaak net slappe stengls
Hoogte: 0,15-0,5 m
Opmerking: vaak een polvormende plant
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige, matig voedselrijke lemige tot kleiige bodems; matig bemeste hooilanden; graslanden, bermen en dijken; zon.
Verspreiding in Nederland: algemeen.
Toepassing: wordt als veevoeder ingezaaid
Beheer: Vegetaties waarin rode klaver talrijk voorkomt worden meestal twee maal per jaar gemaaid; 1e maaibeurt: eind mei - begin juni; 2e maaibeurt: september - half oktober; indien één maaibeurt per jaar dan in september.
Wilde solitaire bijen:
  Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella Zijn afhnkelijk van vlinderbloeimigen
  Klaverdikpoot Melitta leporina
  Langhoornbij Eucear longicornis
  Grasbij Andrena flavipes  
  Blauwzwarte houtbij Xylocopa violacea  
  Rosse mestelbij Osmia bicornis  
  Gehoornde metselbij Osmia cornuta  
  Blauwe metselbij Osmia caerulescens  
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
Dracht: nectar en bruinachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code1. Opmerking: gewoonlijk is de nectar voor honingbijen moeilijk bereikbaar i.v.m. de lengte van de bloem. Op schrale bodems en tijdens herbloei na een maaibeurt zijn de bloemen kleiner en beter toegangelijk voor honingbijen. Honingbijen maken ook gebruik van inbraakgaatje door hommels gemaakt.
 
Platen rode klaver ((Bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885)
 
Plant en bloeiwijze
 
Hoofdje
 
Een wegberm in zeekleigebied (Fr)
 
Een wegberm
 
De voet van een rivierdijk
 
Fragment vegetatie
 
Een graslandvegetatie in Leeuwarden met witte en rode klaver
 
Een vijvertalud in Leeuwarden
 
Rode klaver met madeliefje
 
Fragment klaverwei
 
Een behangersbij: grote bladsnijder
 
Een hommel
 
Rode koekoekshommel (foto Noord-Frankrijk)
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Kleine vos
 
Distelvlinder -
 
Distelvlinder
 
Grote parelmoervlinder
 
Grote parelmoervlinder
 
Grote parelmoervlinder
 
Icarusblauwtje
 
Icarusblauwtje --
 
Oranje luzernvlinder
 
Oranje luzernvlinder