Lipbloemfamilie - Lamiaceae
Kruiden, heesters en halfheesters met kruisgewijs tegenoverstaande bladen en gewoonlijk een vierkante stengel; bladen en plant vaak aromatisch.
Bloem: vergroeibladig, tweezijdig symmetrisch en meestal tweelippig; meeldraden 4 (twee lange en 2 korte), blw. okselstandige, gedrongen (kluwenachtige) tegenoverstaande bijschermen die vaak schijnkransen vormen en vaak eindelings verenigd zijn in een aar-, hoofdjes- of bijschermachtige bloeiwijze.
Vrucht: vierdelige splitvrucht.
Nectar: honingdiscus of een andere ringvormige structuur rond het vruchtbeginsel.
Soorten in deze database
Agastage foeniculum Dropnetel  
Agastage rugosa Koreaanse netel  
Ajuga reptans Kruipend zenegroen  
Ballota nigra Stinkende ballote  
Galium tetrahit Gewone henepnetel  
Clechoma hederacea Hondsdraf  
Clinopodium acinos Kleine steentijm  
Clinopodium calamintha Kleine bergsteentijm  
Clinopodium vulgare Borstelkrans  
Lamium album Witte dovenetel  
Lamium galeopdolon Gele dovenetel  
Lamium maculatum Gevlekte dovenetel  
Lamium purpureum Paarse dovenetel  
Lavendula angustifolia Echte lavendel  
Lavendula stoechas Kuiflavendel  
Leonurus cardiaca Hartgespan  
Lyopus europaeus Wolfspoot  
Marrubium vulgare Malrove  
Mellissa officinalis Citroenmelisse  
Origanum officinalis Wilde marjolein  
Mentha aquatica Watermunt  
Mentha arvensis Akkermunt  
Mentha pulegium Polei  
Mentha suaveolens Witte munt  
Ocinium basilicum Basilicum  
Nepeta cataria Wild kattenkruid  
Nepeta x faassenii Grijskattenkruid  
Prunella vulgare Gewone brunel  
Rosmarinus officinalis Rozemarijn  
Salvia pratensis Veldsalie  
Salivia officinalis Echte salie  
Savia nemorosa Bossalie  
Savia splendens    
Salvia uliginosa    
Salvia verticillata Kranssalie  
Salvia scarlea Scarlei  
Stachys bysantina Wollige andoorn  
Stachys palustre Moerasandoorn  
Stachys sylfatica Bosandoorn  
Teucrium chamaedrys Echte gamander  
Teucrium scorodonis Valse salie  
Teucrium xlucidris    
Thymus praecox Kruiptijm  
Thymus serpyllum Kleine tijm  
Thymus vulgare Echte tijm  
     
Soorten genoemd in het Plantenvademecum (Koster, 2007) waarvan nog geen foto's met bijen of vlinders beschikbaar zijn.
Agastache pringlii - Dropplant
Vaste plant: aug-okt, roze/purper, blw. aar. Hemi, 0,6-1,2. MILIEU: vochthoudende, matig voedselrijke bodems; zeer gevoelig voor winternatte bodems; zon. VERSPR: Midden-Amerika, Mexico. FAUNA: vlin, w.bij, hom, hb[np]2.
Agastache scrophulariifolia - Reuzenhyssop
Vaste plant: jul-sep, purper, blw. aar. Hemi, 0,7-1.5. MILIEU: vochthoudende, matig voedselrijke bodems; zeer gevoelig voor winternatte bodems; zon. VERSPR: Verenigde Staten. FAUNA: vlin, w.bij, hom, hb[np]3. .
Ajuga pyrimidalis - Piramidezenegroen
Vaste plant: mei-jun, blauwpaars, blw. aar, alleen in het begin piramide vormig; plant zonder uitlopers. Hemi, 0,1-0,5. MILIEU: vochthoudende, min of meer zure, voedselarme bodems; in bossen en struwelen; licht beschaduwd-zonnig. VERSPR.nl: zeer zeldzaam. FAUNA: vlin, hom, hb[n]1
Dracocephalum moldavica - Drakekop
Eenjarig: jun-sep, blauw, blw. aar. Ther, 0,4-0,6, b2/3. MILIEU: enigszins vochtige, matig voedselrijke bodems; zon- tijdelijk schaduw. VERSPR: Midden-Europa, Azië. FAUNA: w.bij, hom, hb[n]4.
Elsholtzia stauntonii - Muntstruik
Kuipplant Halfheester: H1j, aug-okt, paars, blw. aar; rood verkleurend blad in het najaar; tot 1,5 x. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke bodems; zon. VERSPR: China. FAUNA: hb3.
Galeopsis segetum - Bleekgele hennepnetel
Eenjarig: jun-sep, wit met geel, blw. okselstandig. Ther, 0,1-0,3. MILIEU: droge, matig voedselrijke, leemhoudende zandige bodems; in roggeakkers, in open bermen, en open plaatsen langs spoorwegen; zonnig. VERSPR.nl: vrij zeldzaam in de zandstreken. FAUNA: w.bij, hom.
Lamium amplexicaule - Hoenderbeet
Eenjarig: apr-sep, paars, blw. okselstandig. Ther, 0,15-0,3. MILIEU: vochtige, zeer voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; in moestuinen, akkers, op braakliggende terreinen, in stadsplantsoenen, boomspiegels (bemest door urine van honden00, open bermen en zeer oude muren; zonnig-licht beschaduwd. VERSPR.nl: met uitzondering laagveengebieden vrij algemeen. FAUNA: hom, hb1
Leonurus sibiricus Hartgespan
Tweejarig: jun-aug, paarsrood, blw. okselstandig. Ther/Hemi, in het gunstigste geval een kortlevende vasteplant; 0,8-1,5. MILIEU: vochtige, tot iets droge, matig voedselrijke, min op meer neutrale bodems; zon. VERSPR: Noordoost-Azië, Japan. FAUNA: vlin, w.bij, hom, hb[np]3

Mentha rotundifolia - Wollige munt
Vaste plant: jun-sep, lila-wit, blw. aar. Hemi, 0,5-1,5. MILIEU: vochtige, voedselrijke minerale bodems; op voormalige volkstuin complexen langs het spoor en aangrenzende bermen of taluds; zon. VERSPR.nl: vrij algemeen. FAUNA: hom, hb1. TOEPAS: tuin; zint - geur (blad). BEHEER: verdraagt een of twee maal per jaar maaien; wordt meestal met andere vegetatie mee gemaaid. Door worteluitlopers kunnen planten zeer dominante en dichte begroeiingen vormen. .

Mentha suaveolens - Witte munt
Vaste plant: Jul-okt, lila tot wit, blw. aar. Hemi, 0,3-1,0. MILIEU: vochtige tot iets droge, matig voedselrijke, kalkhoudende bodems; in vrij ruige grazige begroeiingen, dijk- en spoorwegtaluds, bermen en langs oevers; zon. VERSPR.nl: vrij zeldzaam tot minder algemeen in Zuid-Limburg; zeldzaam in het rivierengebied. FAUNA: hom, hb[n]1. Mentha verticillata - Kransmunt
Vaste plant: jul-okt, lila. Hemi/Helo, 0,2-0,4. MILIEU: voedselrijke natte bodems; in grasland en langs min of meer grazige oevers; zonnig. VERSPR.nl: vrij algemeen tot zeldzaam in laagveengebieden en in het rivierengebied. FAUNA: hom.

Monarda fistulosa - Bergamotplant
Vaste plant: jul-sep, purper, blw. hoofdje/bundel. Hemi, 0,8-1,0. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke, humushoudende bodems; zon-tb. VERSPR: oostelijk Noord-Amerika. FAUNA: hom, na hommelbezoek ook hb[n]1.

Nepeta nervosa
Vaste plant: jul-sep, lichtblauw, blw. schijnkransen in aren verenigd. Hemi, 0,4-0,6. MILIEU: vochthoudende tot enigszins zomerdroge, matig voedselrijke bodems; zon. VERSPR: India. FAUNA: hom, hb[n]1.

Origanum onites - Marjolein
Vaste plant: jul-sep, wit, blw. tuil. Hemi, 0,4-0,6. MILIEU: vochthoudende tot vrij droge, matig voedselrijke tot schrale, kalk- en leemhoudende bodems; zonnig. VERSPR: Mediterraan gebied. FAUNA: hom, hb[n]5.

Plectranthus ornatus
Kuipplant vast: jul-sep, paarsblauw, blw. aarvormig. ca. 0,4. MILIEU: enigszins vochtige, matig voedselrijke zandige bodems; licht beschaduwd. VERSPR: Oost-Afrika, India. FAUNA: hb[p]1.

Prunella grandiflora - Grote brunel
Vaste plant: jul-sep, violet, blw. aar. Hemi, 0,15-0,25. MILIEU: iets vochtige, schrale kalkhoudende tot matige voedselrijke bodems; zonnig. VERSPR: Europa. FAUNA: hom, hb[n]1.

Pycnanthemum tenuifolium- Bergmint
Vaste plant: jul-sep, wit-roze. Hemi, niet winterhard? 0,5-1,0. MILIEU: vochtige tot droge, schrale bodems; zon-tb. VERSPR: oostelijk Verenigde Staten. FAUNA: hb[n]1; talrijk.
Pycnanthemum flexuosum - Bergmint
Vaste plant: jul-sep, wit-roze; blw. eindelings schermachtig cluster. Hemi, 0,5-0,8. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke bodems; niet winterhard? zonnig. VERSPR: noordoostelijk Noord-Amerika. FAUNA: hb[n]1; talrijk.
Pycnanthemum muticum - Bergmint
Vaste plant: jul-sep, witroze. Hemi, niet winterhard?; 0,5-1,0. vochtige, matig voedselrijke bodems; zonnig. VERSPR: midden Verenigde Staten. FAUNA: hb[n]1; talrijk.

Salvia argentea Zilversalie
Tweejarig: jun-jul, wit, blw. aar grote rozetplanten dicht zilverwit, viltig behaard, tweejarig/kortlevende vasteplant. Hemi, 0,5-0,8 , b2/3. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke, humushoudende bodems; zonnig. VERSPR: Zuid-Europa, Noord-Afrika. FAUNA: hom, hb[n]1. TOEPAS: zint - tast (blad). BEHTYP: T2j.

Salvia farinacea - Salvia
Eenjarig: jun-sep, lavendelblauw, blw. aar,0,4-0,6; 1/2. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke, humushoudende bodems; zonnig. VERSPR: Mexico, Texas. FAUNA: hom, hb[np]1.
Salvia glutinosa -
Vaste plant: jul-sep, bleekgeel, blw. aar; plant klierachtig behaard en kleverig. Hemi, 0,7-1,1; 1/1. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke, humushoudende, min of meer neutrale bodems; zonnig-halfschaduw. VERSPR: Midden- en Zuid-Europa, West-Azië. FAUNA: w.bij, hom, hb[np geel]1.
Salvia horminum - Salvia
Eenjarig: jun-aug, roze-violet blw. aar, een-/tweejarig Hemi: dekbladen roodviolet: 0,5-0,6, b1/2. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke, humushoudende bodems; zonnig. VERSPR: Mediterraan. FAUNA: hom, hb[np]3.
Scutellaria galericulata - Blauw glidkruid
Vaste plant: jun-sep, blauw, blw. okselstandig. Hemi, 0,15-0,6. MILIEU: natte tot vochtige, matig voedselrijke, niet kalkrijke, zandige tot kleiige en venige bodems; op zonnige en beschaduwde plaatsen; in grazige vegetaties, ruigten en natte bossen, langs allerlei oevers, slootkanten, kanalen en stadsvijvers, in spoorbermen en pioniervegetatie op en langs schouwpaden; zonnig-licht beschaduwd. VERSPR.nl: vrij algemeen met uitzondering van Zuid-Limburg en de zeekleigebieden