planten voor bijen: zaadmengsels voor ruderale, sterk verstoorde gronden
De getallen in de kolommen hebben betrekking op het percentage van voorkomen in de opnamen:
0 = < 5%'; 1 = 2-10%; 2 = 11-20% etc. Hoe hoger het getal des te meer het voorkomt. Maar het zegt niets over het aantal planten in een vegetatie
  A B C D        
Bodemeigenschappen 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Hb W Bloei
Bosvergeet-mij-nietje                     3 W 5-6
Citroengele honingklaver 1 1   0 0 0 6 0 0   5 W 7-9
Dagkoekoeksbloem                       W 4-10
Dolle kervel       0 2           3 W 5-7
Donzige klit                 0 sol 3   7-9
Echt bitterkruid           2         3 W# 7-9
Echte koekoeksbloem                     3 W 5-6
Gele morgenster                     3 W 5-7
Gewone engelwortel                   sol 3 W 7-9
Gewone klit     2 2 5 2 1 1 1 sol 3   7-8
Gewone ossentong 0 0 0 0 0 4 0 0     3 W 5-9
Gewoon barbarakruid                   sol 1 W 4-6
Gewoon vingerhoedskruid                   sol   W 5-8
Goudgele honingklaver   0   0 0   3 1 0   5 W 6-9
Grote kaardenbol           0 0   0 Sol 3 W 7-9
Groot kaasjeskruid     0 1 1   0 0 1 sol 3 W 6-10
Groot streepzaad                     2 W 5-8
Grote engelwortel                   sol 3 W 6-7
Grote hardvrucht             0   0 sol 1 W 5-6
Grote Kaardenbol           0 0   0 sol 3 W 7-9
Grote klit   0     0   0 0 1 sol 3 W 7-8
Grote teunisbloem- 2         0         3   6-9
Jacobskruiskruid 2 1 0 0 0 5 2 1 0   3 W# 6-10
Kale jonker                   sol 3 W 6-9
Kleine Kaardenbol     2 2 5         sol 3 W 7-8
Kleine leeuwentand                     2 W 6-10
Knikkende distel 1 0     0 1 1 4 0 sol 1 W 7-9
Koningskaars 0 0 0   1 4 0   0 sol 1   7-9
Kruldistel 0 1 0 0 2 1 2 3 2   3 W 7-9
Look zonder look     0 0 2           3 W 4-6
Melige toorts                   sol 1   6-9
Middelste teunisbloem 1 2 0 0 1 4 1 1 1   3   6-9
Mottenkruid           0     0 sol 1 W 6-8
Paarse morgenster                     1 W 6-7
Pastinaak         0 0       sol 2 W 7-9
Peen 1 3 0 0 1 1 4 3 2   1+ W 6-7
Rapunzelklokje                     3 W# 5-9
Robertskruid                     3 W 5-10
Rode klaver                     1 W 5-10
Slangenkruid 1 1 0 0 1 8 0 0 0 sol 5 W# 5-9
Speerdistel 2 2 0 0 2 2 1 2 2   1 W 7-8
Stalkaars   0     1 0 0   0 sol 3   7-10
Stinkende gouwe     0 0 2           3 W 5-6
Veldhondstong 0 1 1 0 1 5   0   sol 3 W 5
Voorjaarshelmkruid                   sol 3   4-6
Wegdistel 0   0   1 0 0 0 0 sol 1 W 6-9
Witte honingklaver 0 0   0 0   4 1 0   5 W 7-9
Wouw   1     0 0 1 1 0 sol 5 W# 6-9
Zandblauwtje                     3 W 6-8
Zwartmoeskervel                   sol 3 W 5-6
Planten die onder "natuurlijke" omstandigheden kunnen voorkomen met tweejarige soorten

1. Overbijende soorten: de voornaamste bijenplanten en enkele voorbeelden

Akkerdistel 5 4 3 3 4 4 4 6 6   5 W 6-9
Akkermelkdistel 2 0                 3 W 6-9
Akkerwinde 1 2 1 1 2 0 3 5 2   3 W 6-9
Bezemkruiskruid 0 0     0     0 0   3 W 6-12
Boerenwormkruid 0 2 0 0 1 0 5 5 10   3 W 7-9
Bont kroonkruid           - - - -   1 W 6-9
Bijvoet 2 6 1 3 5 2 6 5 7   1   7-9
Dauwbraam 1 2 0 0 2 5 2 3 2   1 W 5-7
Gewone berenklauw 0 0 0 0 2 0 2 3 3 sol 3 W 6-10
Gewoon duizendbled 1 3 1 3 4 3 5 7 7   1 W 6-10
Grote zandkool 3 2 0 2 2 2 2 0 0   3 W 6-10
Heggenrank         3 2 0 0   sol 3 W 6-9
Hartgespan         1         sol 3 W 6-9
Hondsdraf     1 1 3 3 2 4 3   3 W 4-5
Kruisdistel             0 7 0   3 W 7-8
Malrove         1 0       sol 3 W 6-9
Muurpeper 3 0       3 2 2 0   3 W 6-7
Paardenbloem 2 3 3 6 4 2 2 3 3   5 W 3-9
Stinkende ballote   0 0 0 8 0 0 0 0 sol 1 W  
Sikkelklaver             1 6 0   1 W 5-9
Sint janskruid           2 1 1 3   3 W 6-9
Vlasbekje 1 2 0 0 1 2 2 1 3   1 W 6-9
Vogelwikke           0 2 2 2   3 W 6-9
Wegdistel     0   1 0 0 0 o sol 1 W 6-9
Wild kattenkruid         2 0 0     sol 3   7-9
Wilde reseda 2 1 0 0 0 2 3 3 1 sol 5 W 5-9
Zeepkruid 0 1 0 0 0 1 0 4 0   1   7-9
Zwarte toorts   0       1 0 2 0 sol 3 W 6-9
2. Eenjarigen soorten: de voornaamste bijenplanten en enkele voorbeelden
Akkerkool     0 0 2           1 W 6-9
Akkervergeet-mij-nietje     0   1 2     0   2   5-9
Bleke klaproos           2   0 0   5   5-8
Gewone melkdistel 1 4 3 2 3 0 1 1 1   1   6-10
Gewone rakel 0 5 5 7 4 1 2 2 2   1 W 5-9
Grijskruid 0 0     0   5 0 0   3 W 9-6
Herderstasje 1 6 6 7 3 2 3 3 2   3 W 3-12
Hongaarse raket 2 7 0 0 0 1 1 0 0   1 W 5-6
Klein kruiskruid 4 3 4 2 2 3 1 0 0   1 W 1-12
Klein streepzaad 2 2 0 1 0 1 2 2 2   3 W 6-11
Kromhals     2 0 0 4     0   1 W 5-10
Reigersbek 3 2 2 2 1 6 0 1 0   3   4-10
Reukeloze kamille 3 4 0 1 0 0 3 2 1   1 W 6-9
Vogelmuur 0 1 7 3 4 1 2 2 2   3 W 1-12
Zwarte mosterd 0 2         1 4 0   5 W 5-9
                      XX XXXX