Zaden/zaadmengsel van tweejarige planten en voor "ruderale" begroeiingen
* te koop bij biologische zaadtelers
bast: bastaderende soorten
s: kan in tuinen als solitaire plant worden toegepast
De kleuren in de titelbalken (C, B, A, D) corresponderen met die van de basistabel
C - Duinmengsel: in hoofdzaak tweejarige planten (Geel)
Droge min of meer voedselrijke, kalkhoudende tot kalkrijke, (zwak) humushoudende, zandige bodems.
 
Karakteristieke tweejarige soorten
Echt bitterkruid * tweejarig     3 W# 7-9
Gewone ossentong * tweejarig   s 3 W 5-9
Grote kaardenbol * tweejarig   s 3 W 7-9
Grote teunisbloem * tweejarig bast   3   6-9
Jacobskruiskruid   tweejarig     3 W# 6-10
Koningskaars * tweejarig bast s      
Middelste teunisbloem * tweejarig bast   3   6-9
Slangenkruid * tweejarig   s 5 W# 5-9
Stalkaars * tweejarig bast   3   7-10
Veldhondstong * tweejarig   s 3 W 5
Wouw * tweejarig   s 5 W# 6-9
Eenjarige en overbijven de soorten
Akkervergeet-mij-nietje * eenjarig     2   5-9
Bleke klaproos * eenjarig     5   5-8
Kromhals * eenjarig     1 W 5-10
Bontkroonkruid * overblijvend     1 W 6-9
Muurpeper *       3 W 6-7
Wilde reseda * overblijvend   s 5 W 5-9
Zwarte toorts * overblijvend     3 W 6-9
 
B - Mengsel voor dorpsflora (gebaseerd op 5)
Kalkhoudende en humeuze, vooral stikstof houdende gronden. Vooral op plaatsen die geregeld door dieren worden bemest en bij mesthopen. Zand, leem, loss en lichte (rivier) kleigrond.
 
Groot kaasjeskruid * Tweejarig s 3 W 6-10
Kleine Kaardenbol * Tweejarig s 3 W 7-8
Koningskaars * Tweejarig s 1    
Look zonder look * Tweejarig   3 W 4-6
Stalkaars * Tweejarig s 3   7-9
Stinkende gouwe * Tweejarig   3 W 5-6
Wegdistel * Tweejarig s 1 W 6-9
Gewone klit * Tweejarig s 3   7-8
Dolle kervel * Eenjarig   3 W 5-7
Grote zandkool * Overblijvend   3 W 6-10
Hartgespan * Overblijvend s 3 W 6-9
Heggenrank * Overblijvend s 3 W 6-9
Malrove * Overblijvend s 3 W 6-9
Stinkende ballote * Overblijvend s 1 W 6-9
 
 
A - Stadsmengsel (blauw) 1 en 2
Droge, zandige, stenige of gruisachtige huimusarme tot humuslose en meestal kalkhoudende bodems. Het zand kan vrij grofkorrelig zijn maak ook bestaan uit zavelige grond. (de bodem heeft de kleur van zandgrond dus humus arm).
 
Citroengele honingklaver * tweejarig   5 W 7-9
Middelste teunisbloem * tweejarig   3   6-9
Peen * tweejarig   1+ W 6-7
Reigersbek * eenjarig   3   4-10
Hongaarse raket   eenjarig   1 W 5-6
Klein streepzaad * eenjarig   3 W 6-11
Reukeloze kamille * eenjarig   1 W 6-9
Grote zandkool * overblijvend   3 W 6-10
Wilde reseda * overblijvend s 5 W 5-9
 
D - Mengsel met boerenwormkruid (lila)
Matig stikstofrijke zand-, leem-, zavel- en lichte kleigronden met een uiteenlopend humus gehalte en zuurgraad.
 
Citroengele honingklaver * tweejarig   5 W 7-9
Gewone klit * tweejarig s 3   7-8
Goudgele honingklaver * tweejarig   5 W 6-9
Grote kaardenbol * tweejarig s 3 W 7-9
Peen * tweejarig   1+ W 6-7
Grijskruid * eenjarig   3 W 9-6
Klein streepzaad * eenjarig   3 W 6-11
Middelste teunisbloem * tweejarig   3   6-9
Reukeloze kamille * tweejarig   1 W 6-9
Boerenwormkruid * overblijvend   3 W 7-9
Bont kroonkruid * overblijvend   1 W 6-9
Gewone berenklauw * overblijvend        
Gewoon duizendblad * overblijvend   1 W 6-10
Grote zandkool * overblijvend        
Hondsdraf   overblijvend   3 W 4-5
Sikkelklaver   overblijvend     W  
Sint Janskruid * overblijvend   3 W 6-9
Vlasbekje * overblijvend   1 W 69
Wilde reseda * overblijvend s 5 W 5-9
Zwarte toorts * overblijvend s